Miljövänligel.com drivs av Innovative SEO LTD och är en oberoende tjänst för miljövänlig el. Sidan har som mål att förse våra besökare med oberoende information om hur vi kan rädda miljön och hitta elbolag som säljer miljövänlig el.  Även elbolag som gör något för att minska sina kunder elkonsumtion får vara med på sidan. Allt för att vi ska få en renare och bättre värld i slutändan.

Vill ni ta kontakt med oss som driver sidan kan ni använda er av kontaktformuläret som finns nedanför: