Miljövänlig El

Om går över till miljövänlig el, även kallad grön el, slår du ett slag för framtiden och för en bättre miljö. Ju fler som väljer miljövänlig el desto snabbare kommer växtgasutsläppen att minska och den totala elproduktionen kommer att bli miljövänligare. Och det kostar inte mycket. Det handlar bara om några hundralappar om året om du bor i villa och inte ens en hundring om du bor i lägenhet.

Så byter du till miljövänlig el

De är mycket enkel att byta ut din vanliga el mot miljövänlig el. Du kontaktar helt enkelt ditt elbolag och säger att du vill byta till miljövänlig el. De flesta elbolag ger dig den möjligheten. Om ditt elbolag inte har miljövänlig el är det bara att kontakta ett annat elbolag som har det. De hjälper gärna till med byte elbolag och sköter pappersjobbet.

När du skaffar miljövänlig el får din bostad inte enbart grön el, men ditt elbolag köper in samma mängd miljövänlig el som du förbrukar. Så även om du inte får hundra 100 % miljövänlig el i dina uttag bidrar du ändå till en bättre miljö och en hållbar energiförsörjning.

Miljömärkt el

Det finns flera olika miljömärkningar, men Bra Miljöval är den absolut vanligaste miljömärkningen. Bra Miljöval är naturskyddföreningens miljömärkning som tar hänsyn till miljö, djur och natur. El med miljömärkningen Bra Miljöval kommer alltid från förnybara energikällor som solkraft, vindkraft, vattenkraft och biobränsle. Bra Miljöval ställer även krav på de förnybara energikällorna. Vattenkraftverken måste vara byggda på så sätt att inte djur- och växtliv nämnvärt påverkas och vindkraftverken får inte finnas i naturskyddsområden och andra känsliga områden. Om du köper miljövänlig el med miljömärkningen Bra Miljöval får du alltså el som är vänlig både mot miljön och mot naturen.Miljövänlig el – energikällor

Miljövänlig el kommer inte från kol, naturgas eller kärnkraft. Miljövänlig el produceras av förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, solkraft och biobränsle.

Vattenkraft. Vattenkraft har en mycket liten miljöpåverkan, men vid vissa vattenkraftverk kan djur- och växtlivet dessvärre påverkas negativt. Om du köper miljövänlig el får du enbart el från vattenkraftverk som tar hänsyn till djur- och växtliv.

Vindkraft. När du köper miljövänlig el får du el från vindkraftverk som är inte placerade vid naturskyddsområden eller på andra ställen där naturen kan påverkas negativt.

Solkraft. Solkraft påverkar varken miljö eller natur och är därför en utmärkt källa för miljövänlig el. Det finns två sätt att producera el med hjälp av solkraft. Det ena sättet är att använda sig av solceller som förvandlar solens strålar till el och det andra sättet är få solen att värma upp en vätska som förångas och ångan driver i sin tur en turbin som producerar el.

Biobränsle. Biobränsle utvinns av till exempel träflis och spill från skogsavverkning och ger inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Återväxten av nya träd balanserer nämligen det lilla utsläpp av koldioxid som bildas vid förbränningen av biobränslet.

 

För er som vill ha mer hjälp eller som har idéer om hur vi på Miljövänligel.com kan bli bättre att förse våra besökare med information om miljövänlig el och hur man kan hjälpa till att rädda miljön får gärna använda kontaktformuläret som finns på kontaktsidan för detta.