Som boende i Sverige så har vi redan väldigt miljövänlig el generellt sett men det betyder inte att vi inte kan bli bättre. Något som vi på Miljövänligel.com vill att vi ska bli. Inte enbart med att göra våran er mer miljövänlig utan även att vi som människor faktiskt ska ta vårat gemensamma ansvar för vår miljö.

Varje person släpper ut genom sin konsumtion flera ton av växthusgaser varje år och varje minskning man som person gör påverkar miljön. Genom att gå över till miljövänlig el så minskar man sin egen påverkan på miljön. Något som i längden kommer att göra att fler väljer miljövänliga alternativ då det blir billigare och enklare att använda sig av miljövänlig el.

Det finns mycket annat man kan göra och ett exempel är att dra ner på sin köttkonsumtion då det påverkar miljön väldigt mycket. Man kan även välja varor och tjänster som är miljövänliga. Som ett exempel kan man köpa varor som har förpackningar som kan återvinnas på ett enkelt sätt.

Att panta burkar och flaskor är ett annat sätt att minska sitt avtryck på miljön. Men framförallt så ska man gå över till miljövänlig el.

För varje kilowattimme som produceras miljövänligt är en kilowattimme som inte påverkar miljön. Så välj något av de alternativ vi på Miljövänligel.com har hittat för att minska just din påverkan på miljön.