Ingen enskild människa kan rädda miljön men alla kan vi göra någonting. Det är också den främsta anledningen till varför man faktiskt ska lägga ner tid och engagemang i att försöka göra det man själv kan för att rädda miljön. Varje miljövänlig handling som en person gör påverkar och hjälper miljön att bli renare och bättre.

Med det sagt så betyder inte det att man kan slappna av för att man enbart gått över till miljövänlig el.  Det är inte allt man egentligen behöver göra men det är en bra bit på vägen till en renare värld.

Om man använder sig av el som producerats genom att man bränt kol så kommer ens avtryck på miljön att öka. Använder man sig istället av miljövänlig el för förnybara källor så kan man kanske inte andas ut för problemen som finns med miljön kvarstår men man kan känna att man gör det man själv kan.

Det finns mycket en enskild person kan göra för att rädda miljön. Som sagt så kommer det inte leda till att allt blir renare men man drar sitt strå till stacken. Så om alla går över till miljövänlig el så kommer det att bli en mycket bättre värld för oss alla att leva i.

Oavsett om man pantar flaskor och minskar sin konsumtion av kött eller om man uppfinner något som är bättre och mer effektivt än det som tidigare funnits så har man gjort något för att rädda miljön.

Men det enklaste sättet att börja är att välja bort el som producerats på ett sätt som smutsar ner våran gemensamma miljö och att gå över till miljövänlig el.